PRIVACYVERKLARING VAN FOTO PATRICK VAN HOOF

FOTO PATRICK VAN HOOF

Mechelsesteenweg 179 2830 Willebroek (Blaasveld)

BE0634 210 645

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Patrick Van Hoof

0473 56 23 43

patrick@fotopvh.be


Persoonsgegevens die wij verwerken


FOTO PATRICK VAN HOOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Firmanaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • btw-nummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


FOTO PATRICK VAN HOOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming


FOTO PATRICK VAN HOOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat Patrick Van Hoof daar inzicht op heeft.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FOTO PATRICK VAN HOOF bewaard gegevens maximum 5 jaar in het geval van privé personen. In het geval van firma’s en rechtspersonen worden ze minimum 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

FOTO PATRICK VAN HOOF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FOTO PATRICK VAN HOOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
FOTO PATRICK VAN HOOFgebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FOTO PATRICK VAN HOOF.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar patrick@fotopvh.be dit verzoek zal binnen de 2 weken gratis behandeld worden.

FOTO PATRICK VAN HOOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FOTO PATRICK VAN HOOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met patrick@fotopvh.be