Heeft u een vraag, bel mij gerust op nummer

0473 56 23 43

of email uw vraag hier

patrick@fotopvh.be

Gevolg gevend aan de Europese richtlijn mbt. het beginsel van minimale gegevens-verwerking van persoonsgegevens volgens GDPR-wetgeving, wordt u in kennis gesteld dat via onderstaand formulier alleen de hoogstnodige gegevens worden ingewonnen om het beantwoorden van uw vraag mogelijk te maken. Voor zover u zich daar niet tegen verzet kunnen de gegevens op termijn mogelijk gebruikt worden voor het versturen van een nieuwsbrief uitsluitend binnen het kader van deze website www.fotopvh.be